Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Elérhetőség:
Nincs raktáron

Az újpogány vallási diskurzus narratív mintázatai

Elérhetőség:
Nincs raktáron

Az újpogány vallási diskurzus narratív mintázatai

Elérhetőség:
Nincs raktáron
20%
2.500 Ft 2.000 Ft
Menny.:db
Elérhetőség:
Nincs raktáron

Hasonló termékek

Vallás. Háború vagy béke?

Az e kötet alapját jelentő VI. Létkérdés Konferencia (2010, szervező: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola) témájának kiválasztásakor a vallás és a teológia posztmodern, vagy ha úgy tetszik, a kulturális/nyelvi fordulat utáni helyzetének megoldatlanságából eredő problémák feltérképezésének szándéka vezetett bennünket.

2.000 Ft 1.600 Ft
Gyártó: Xeravits Géza

Morzsák Dánieltől Bárukig

Újabb tanulmányok a korai zsidóság irodalmáról

A Krisztus születése körüli időszak zsidóságának gazdag irodalmi öröksége – legyen az a mi szempontunkból , , kanonikus\" vagy , , biblián-kívüli\" – kiemelkedő fontosságú adatokkal szolgál a zsidó-keresztény kultúrkör szellemi formálódásáról az ókorban. E kötet néhány kisebb írást gyűjt egybe, amelyek azt tűzték ki célul, hogy a korai zsidóság irodalmának művészi vagy teológiai jellegzetességeit tárgyalják.

2.000 Ft 1.600 Ft

Vallási kommunikáció és vallási diskurzus

A vallástudomány számára a társadalmi nyilvánosság kortárs folyamatai és tartalmai azt a feladatot adják, hogy ebben szellemi és politikai közegben fogalmazza meg és helyezze a vallást, a vallási jellegzetességeket. Máté-Tóth András kötete erre a feladatra vállalkozik.

2.000 Ft 1.600 Ft
Gyártó: Horváth Emőke

Bűn, bűnhődés, büntetés

Jelen tanulmánykötet a Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozata által „Bűn, bűnhődés, büntetés” címmel rendezett konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza. Az írások több aspektusból, interdiszciplináris megközelítéssel reflektálnak a címben jelzett kérdéskörre. Találkozhatunk filozófiai, teológiai kérdéseket felvetõ, valamint konkrét problematikát vizsgáló tanulmányokkal egyaránt, amelyek mind a szakemberek, mind a szélesebb nagyközönség érdeklődésére számot tarthatnak.

2.000 Ft 1.600 Ft

Antifilozófusok. Huszonöt időszerű kérdése a kereszténységhez

A könyv olyan radikális keresztény, vagy a kereszténységen töprengő gondolkodók, alkotók egy-egy kérdését mutatja be, akik az európai bölcseleti hagyománynak a görög hagyományoktól eltérő, más fókuszát teremtették meg. Ez részben az akadémiai filozofálással való szembehelyezkedésből, részben pedig e gondolkodók többségére jellemző keresztény hitükből ered. Közös bennük az, hogy a kereszténységhez intézett kérdésük magában rejt egy antifilozófiai hozzáállást, éspedig azáltal, hogy elfogadják azt a kihívást, amelyet Pál apostol a Korinthusiakhoz írt I. Levelében a kereszténység gondolkodási formájáról adott: a keresztről való tanítás őrültség a filozófus elme számára - illetve Pascallal szólva: Ábrahám, Izsák és Jákob Istene nem a filozófusok istene. Az antifilozófus kifejezés Alain Badiou terminusára utal, aki Pál apostolt nevezte így. A szerzőnő kérdése ez: Vajon együtt tudunk-e még gondolkodni a nagy keresztény írókkal és alkotó egyéniségekkel, vajon megmozdítanak-e bennünk valamit azok az elementáris egzisztenciális kérdések, melyek foglalkoztatták őket a Bibliával folytatott beszélgetéseik során? Vajon van-e még a keresztény gondolkodásban elég élet ahhoz, hogy átvegye a stafétabotot ezektől és persze más elődöktől.

2.000 Ft 1.600 Ft
Gyártó: Orosz Gábor

Idegen méltóság

Preimplantációs genetikai diagnosztika és az emberi méltóság elve a teológia kontextusában 

2.000 Ft 1.600 Ft

Leírás

BEVEZETÉS 7
TRANSZDISZCIPLINÁRIS TRENDEK 9
VALLÁSI KÍNÁLAT 13
MI AZ ÚJPOGÁNYSÁG? 15
A „pogányság“ kifejezés jelentéséről és használatáról 16
Az „új“ pogányság 17
JELENTŐSEBB KORTÁRS POGÁNY IRÁNYZATOK 19
Wicca-kultusz 20
Ásatrú 21
Druidizmus 22
Az újpogányság legáltalánosabb jellemzői 23
ÚJPOGÁNYSÁG A KELET-EURÓPAI RÉGIÓBAN 25
Magyar kortárs pogányság 29
Magyar kortárs pogány orientációk 31
Szervezett csoportok, egyházak 38
ELMÉLETI KONTEXTUALIZÁLÁS: AZ IDENTITÁS KÉRDÉSEI 45
Identitáskeresés és posztmodernitás 46
Az identitás elméletei: a személyes önmeghatározás 48
A szociális és társas identitás elméletei és különbségei 50
Szociális konstruktivizmus 53
Tudományos narratív pszichológiai megközelítés 55
Társas identitás és emlékezet 57
Reprezentációk és csoportidentitás 61
A KÖZÖSSÉGI IDENTITÁS LEHETSÉGES KERETEI:
VALLÁS, NEMZET, ETNIKUM 65
Eltérő „nemzet-halmazok” 70
Etnikai identitás 75
Vallás és nacionalizmus 80

A NEMZETI IDENTITÁS KÖZÉP-KELET EURÓPAI VONATKOZÁSAI 83 Közösségi hisztéria és történelmi pálya 93
Kollektív trauma, identitásprotézisek 96
A KONTEXTUALIZÁLÁS FŐBB PONTJAINAK ÖSSZEGZÉSE 99
ELŐVIZSGÁLATOK 103
Sajtóelemzés 103
A VIZSGÁLAT NEHÉZSÉGEI 107
Az exploráció szükségessége, a kutatás folyamata 107
HIPOTÉZISEK ÉS VIZSGÁLATOK 109
1. vizsgálat 109
2. vizsgálat 110
3. vizsgálat 110
4. vizsgálat 110
5. vizsgálat 111
A VIZSGÁLAT ALAPKATEGÓRIÁI 113
A minta 113
Módszerek 116
ELEMZÉSEK 117
1. vizsgálat: Exploratív kutatás a nemzeti ősvallás tematikus
szövegein belül 117
2. vizsgálat: A vizsgálati és a kontrollcsoport különbségei
a nemzeti reprezentáció tekintetében 125
3. vizsgálat: A nemzet szakralizálása 132
4. vizsgálat: A nemzeti identitáskonstrukció nyelvi elemei 135
5. vizsgálat: Kapcsolatháló-elemzés 155
KÖVETKEZTETÉSEK 159
ÖSSZEGZÉS 161
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 165
FELHASZNÁLT IRODALOM 167
FORRÁSJEGYZÉK 177
TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 179
ÁBRAJEGYZÉK 181
FÜGGELÉK 183
MELLÉKLETEK 207

Paraméterek

Kiadás éve 2017
Oldalak száma 206 oldal
ISBN 978-963-414-333-8
Sorozat Vallástudományi Könyvtár sorozat
Arrow Forward