Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Ez a vaskos kötet nem egy friss monográfia Rembrandtról: nem élet rajz, oeuvre-katalógus vagy kortörténeti áttekintés. Inkább egy művészet-történész tudományosan megalapozott, mégis rendhagyó ajánlata arra, hogy nézzük meg újra a jól ismert műveket – és gondoljuk újra, hogy nézőként mi is volna a teendőnk velük?

 

Többet a könyvről
Elérhetőség:
Nincs raktáron

Rembrandt - a képek színjátéka

Ez a vaskos kötet nem egy friss monográfia Rembrandtról: nem élet rajz, oeuvre-katalógus vagy kortörténeti áttekintés. Inkább egy művészet-történész tudományosan megalapozott, mégis rendhagyó ajánlata arra, hogy nézzük meg újra a jól ismert műveket – és gondoljuk újra, hogy nézőként mi is volna a teendőnk velük?

 

Többet a könyvről
Elérhetőség:
Nincs raktáron

Rembrandt - a képek színjátéka

Ez a vaskos kötet nem egy friss monográfia Rembrandtról: nem élet rajz, oeuvre-katalógus vagy kortörténeti áttekintés. Inkább egy művészet-történész tudományosan megalapozott, mégis rendhagyó ajánlata arra, hogy nézzük meg újra a jól ismert műveket – és gondoljuk újra, hogy nézőként mi is volna a teendőnk velük?

 

Többet a könyvről
Elérhetőség:
Nincs raktáron
20%
9.800 Ft 7.840 Ft
Menny.:db

Ez a vaskos kötet nem egy friss monográfia Rembrandtról: nem élet rajz, oeuvre-katalógus vagy kortörténeti áttekintés. Inkább egy művészet-történész tudományosan megalapozott, mégis rendhagyó ajánlata arra, hogy nézzük meg újra a jól ismert műveket – és gondoljuk újra, hogy nézőként mi is volna a teendőnk velük?

 

Többet a könyvről
Elérhetőség:
Nincs raktáron

Hasonló termékek

Gyártó: Eric Hobsbawm

Hétköznapi hősök

Ellenállók, lázadók és a dzsessz

Ez a könyv gyakorlatilag csak olyan emberekről szól, akiket rendszerint legfeljebb családjuk, szomszédaik, illetve a modern államokban az anyakönyvi hivatalok tartanak számon. 

3.700 Ft 2.960 Ft
Gyártó: Eric Hobsbawm

Mozgalmas évek - Egy huszadik századi életút

A méltán világhírű történelemprofesszor (az MTA tiszteletbeli tagja) önéletrajzában a szélsőségek korát mutatja meg, de most az egyén szemszögéből, ironikus bölcseséggel és kellő távolságtartással. Kalandos és termékeny életének történetét útleírásként is olvashatjuk – kitűnő pillanatfelvételekkel ifjúsága Bécséről és Berlinjéről, a harmincas évek még özönvíz előtti angol társadalmáról, olaszországi, spanyolországi, dél-amerikai és más, élvezettel leírt látogatásairól.

4.000 Ft 3.200 Ft
Gyártó: Michel Foucault

A rendellenesek

A 20. századi ,,rendellenes egyének" eredete három fő történeti alak összekapcsolódásában lelhető fel: a szörnyek, akik áthágják mind a természettörvényeket, mind a társadalmi normákat; a javíthatatlanok, akiket a test idomításának új mechanizmusai vesznek kezelésbe; és a maszturbálók, akikkel szemben a 18. századdal kezdődően kampányt folytattak, a modern kiscsalád megfegyelmezése érdekében.

3.990 Ft 3.190 Ft
Gyártó: Denis Diderot

Esztétika, filozófia, politika

A kötetben egy olyan kornak, a Felvilágosodás korának filozófiája szólal meg, amelyben politika, filozófia és esztétika még nem különültek el egymástól szigorúan, hanem termékeny kölcsönhatásban álltak. Maga Denis Diderot (1713-1784), akit itthon elsősorban az Enciklopédia szerkesztőjeként és szerzőjeként ismerünk, a korszak egyik intellektuális fejedelme, és kivételes módon mindhárom területen maradandót alkotott.

2.700 Ft 2.160 Ft
Gyártó: François Guizot

Válogatott politikai írások

A könyvet ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek a francia kultúra és politikai gondolkodás iránt, a szűkebb szakmának éppúgy, mint a nagyközönségnek.

1.950 Ft 1.560 Ft

Pszichodinamikus mozgás- és táncterápia

A szabad mozgásra és a testi érzetekre való tudatos figyelemre építő önismereti és pszichoterápiás lehetőségekről szól ez a hiánypótló kötet. A Magyarországon kifejlesztett pszichodinamikus mozgás- és táncterápiáról (PMT) számos rangos folyóiratban jelentek meg elméleti és módszertani tanulmányok, de ez az első olyan könyv, amely a hazai szakemberek írásait integrálja.

 

3.990 Ft 3.190 Ft
Gyártó: Hessky Orsolya

Irodalmi illusztráció a XIX. században

A Faust magyar illusztrátorai

 

2.990 Ft 2.390 Ft
Gyártó: Bakos Katalin

Bortnyik Sándor és a "műhely"

A L'Harmattan Kiadó Határesetek sorozata főként festőként és grafikusként ismert Bornyik Sándor munkásságáról szólva bemutatja a művész pályájának egy eddig rejtettebb oldalát: a sokoldalú tervezőgrafikust, aki kipróbálta magát a tárgytervezés, a fényképezés, a rajzfilm és a színház területén is. A műfajok, sőt művészeti ágak közötti határátlépések, a hagyományos képzőművészeti problémák és eljárások kölcsönhatásai az új médiumokkal a 20. századi avantgárd mozgalmak és a nyomukban kibontakozó modern tárgy- és vizuális kultúra jellegzetes, máig ható vonásai közé tartoznak.

3.990 Ft 3.190 Ft

Leírás

Ez a vaskos kötet nem egy friss monográfia Rembrandtról: nem élet rajz, oeuvre-katalógus vagy kortörténeti áttekintés. Inkább egy művészet-történész tudományosan megalapozott, mégis rendhagyó ajánlata arra, hogy nézzük meg újra a jól ismert műveket – és gondoljuk újra, hogy nézőként mi is volna a teendőnk velük? Hogy rendhagyó, az abból is látszik, hogy a festmény a borítón nem Rembrandt saját kezű műve. A koppenhágai múzeum 1648-ban készült Krisztus Emmausban című képe tehetséges tanítványi munka – a szerző szerint mégis remekmű: megrendítő, kiábrándult, keserű látlelet az ember köznapi vakságáról. Mert – e könyv tézise szerint – a mester nemcsak festőként volt géniusz, hanem drámaszerzőként is: arra oktatta tanítványait is, hogy – mint itt is, egy bibliai történettel szembesülve – ne érjék be a készen talált vallási vagy erkölcsi szentenciákkal: nézzenek úgy a kép színpadára, mintha itt és most történő, nyitott kimenetelű drámák szemtanúi volnának. Rembrandt kifinomult képalkotói és dramaturgiai eszközöket fejlesztett ki arra, hogy bonyolult emberi konfliktusokat vigyen színre festményeken és rézkarcokon – oly módon, hogy elkötelezett nézője a cselekményt, a sorsok alakulását eseményszerűen végig is tudja követni. De a festmény mégsem színház – a laikus nézőnek, hogy megelevenedjen a dráma, itt aktívan játszania is kell. Igaz, ehhez – a történetek ismeretén túl – csupán odafigyelésre, fegyelmezett szemmunkára, empátiára és némi képzeletre van szüksége – a fáradságért viszont a megértés öröme, katartikus műélvezet kárpótolhat.

Rényi András elemző munkája igyekszik megkönnyíteni a belépést a képek rembrandti színpadára, a festett függöny mögé.  Elemzései nyomán a művek virtuális terében nemcsak egy, a XVII. században fogant, de ma is shakespeare-i módon eleven világ tárul fel előttünk, hanem a képi médiumok egy olyan varázslatos játéktere is megnyílik, amely örökre rabul ejti azt, aki egyszer valóban belemerészkedett.

Rényi András (1953) művészettörténész,  esztéta, egyetemi tanár, az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskola Művészettörténeti Doktori Programjának vezetője.

„Egy művészettörténész ne akarjon okosabb lenni annál, mint amit a nagy művészet tapasztalni valóként kínál neki.”

(Gottfried Boehm)

„…hogy abból, amit a szavak mondanak, kicsikarja azt, amit mondani akarnak, minden interpretációnak szükségképpen erőszakhoz kell folyamodnia. Ez az erőszak azonban nem lehet kóbor önkény.

Az értelmezést egy előre világító eszme erejének kell mozgásában ösztönöznie és vezetnie. Csakis ennek az erejével kockáztat hatja meg egy interpretáció azt, ami mindenkor merészségnek számít, hogy tudniillik rábízza magát egy mű rej tett, belső szenvedélyére, hogy ezáltal beleállít tassék a kimondatlanba és kényszeríttessék annak ki mondására. Ám ez olyan út, melyen magáról a vezető eszméről is kiderül, hogy  mekkora átvilágító képessége van.”

(Martin Heidegger)

„A tudomány manipulálja a dolgokat, és lemond arról, hogy lakja őket… a gondolkodásnak vissza kell helyezkednie az érzékelhető és megmunkált világ talajára, ahogyan az a saját életünkben, a testünk számára van, a valóságos test számára, amit a sajátomnak nevezek, az őrszemére, aki csöndben ott lapul szavaim és tetteim mögött.….”

„…nem a képet látom, inkább a kép szerint, a kép révén látok.”

(Maurice Merleau-Ponty)

„A legtudósabb kommentárt is azon kell megmérnünk, hogy megállapításai vissza fordíthatók e szemléletes belátásokká. Az interpretáció ebben az értelemben állandó megismerés, a megszerzett tudás folytonos visszavezetése a tapasztalás folyamatába. Célja nem a tudás bizonyos formájá ban, hanem egy olyasféle tevékeny ségben van, amely a képet nem változtatja puszta tényállássá, hanem megmutat: amely szemet nyit.”

(Gottfried Boehm)

„A művészet nem visszaadja a láthatót, hanem láthatóvá tesz.”

(Paul Klee)

Paraméterek

Szerzők(vesszővel elválasztva) Rényi András
Megjelenés 2023
Terjedelem 808 oldal
Kötészet keménytáblás
ISBN 978-963-646-028-0
Arrow Forward