Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Gyártó:

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára tíz évvel ezelőtt, 2000 nyarán indította el„Közelmúltunk hagyatéka” sorozatát azzal a deklarált célkitűzéssel, hogy abban elsősorban az 1945 utáni évek politikai rendőrségének, államvédelmének-állambiztonságának történetét feldolgozó tanulmányokat, vagy nagyobb forrás-együtteseket jelentessen meg.

Többet a könyvről
Elérhetőség:
Nincs raktáron

Állambiztonság és rendszerváltás

Gyártó:

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára tíz évvel ezelőtt, 2000 nyarán indította el„Közelmúltunk hagyatéka” sorozatát azzal a deklarált célkitűzéssel, hogy abban elsősorban az 1945 utáni évek politikai rendőrségének, államvédelmének-állambiztonságának történetét feldolgozó tanulmányokat, vagy nagyobb forrás-együtteseket jelentessen meg.

Többet a könyvről
Elérhetőség:
Nincs raktáron

Állambiztonság és rendszerváltás

Gyártó:

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára tíz évvel ezelőtt, 2000 nyarán indította el„Közelmúltunk hagyatéka” sorozatát azzal a deklarált célkitűzéssel, hogy abban elsősorban az 1945 utáni évek politikai rendőrségének, államvédelmének-állambiztonságának történetét feldolgozó tanulmányokat, vagy nagyobb forrás-együtteseket jelentessen meg.

Többet a könyvről
Elérhetőség:
Nincs raktáron
Címkék:
Okváth Imre
20%
2.600 Ft 2.080 Ft
Menny.:db
Gyártó:

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára tíz évvel ezelőtt, 2000 nyarán indította el„Közelmúltunk hagyatéka” sorozatát azzal a deklarált célkitűzéssel, hogy abban elsősorban az 1945 utáni évek politikai rendőrségének, államvédelmének-állambiztonságának történetét feldolgozó tanulmányokat, vagy nagyobb forrás-együtteseket jelentessen meg.

Többet a könyvről
Elérhetőség:
Nincs raktáron

Hasonló termékek

Gyártó: Takács Tibor

Besúgók a besúgásról

Ügynök-visszaemlékezések a Kádár-korszakból

A kötetben szereplő szövegek egyik fő értékét az adja, hogy elbeszélői helyzetükből adódóan hiteles forrássá válhatnak az állambiztonsági hálózat működéséről. A szerző a hálózat működése során keletkezett dokumentumokat - mindenekelőtt az ügynökjelentéseket vizsgálja, tehát azt a szövegvilágot, amit az ügynökök alkottak meg elbeszéléseikben.

2.100 Ft 1.680 Ft
Gyártó: Gyarmati György

Kísértő közelmúlt

Ha ​a történteket nem is, ezt a felújított városi legendát 1989 táján sokan érteni véltük.
Holott – utólag visszatekintve – úgy tűnik, hogy nem lettünk tőle sokkal okosabbak. Az azóta eltelt bő két évtizedet egyidejűleg különböző státusokban – „egy fenékkel több lovat megülve”- éltük meg, ha tudtuk. Magánemberként, professziószerűen, vagy mindkettőn kívüli közéleti szerepvállalóként. S különböző énjeink mondandója időnként nem kvadrált egymással.

2.100 Ft 1.680 Ft
Gyártó: Illik Péter

Minden nap háború

A kora újkori magyar–török háborúk tekintetében az 1552.és 1566. évi várháborúk, avagy éppen Buda 1686-ban tör-tént visszavívása híres és közismert epizódjai a magyar tör-ténelemnek. Ez nem is csoda, hiszen elsősorban a nagy ésheroikus győzelmek vagy vereségek képezik a történeti éskulturális emlékezet sarokköveit. Ám a kényszerű oszmán–magyar együttélés mintegy százötven évének közel kéthar-mada hivatalos békeidőben telt. Ez azonban a mindennapiéletben azt jelentette, hogy a nagy háborúból kis háború lett:a török katonák folyamatos határmenti harcokat folytattaka Magyar Királyság vitézeivel, és a magyar végvárrendszer vonalán áthatolva hódoltatták, adóztatták, rabolták a magyarfalvakat, elhurcolva vagy megölve azok lakóit. Így vált teljesországrészek lakossága számára minden nap – nem is ritkánhalálos – küzdelemmé a „félhold” árnyékában. Jelen kötet főként az 1627 és 1642 közötti időszakra koncent-rálva „boncolja” és elemzi ezeket a jelenségeket a korabelikártételi- és panaszlistákból kinyert, mintegy hatvan táblá-zatnyi adat segítségével. A kortárs összeírók nem csak ösz-szesítették az adatokat, hanem eközben lejegyezték a „leg-különlegesebb” eseteket is. Ám még a rideg számok mögülis előtűnik a szomorú valóság: a „békeidőben” lassan őrlődőország képe.
2.100 Ft 1.680 Ft

Széchenyi István és Sina György közös vállalkozásai

„A legnagyobb magyar” történelmi jelentősége vitathatatlan. Nagyvonalú tervei és országot formáló alkotásai közismertek. Kevesekben merül fel azonban a kérdés, vajon milyen anyagi eszközökkel tudta mindezt megvalósítani? 

 

 

2.100 Ft 1.680 Ft

A nyugattalan Magyarország

Variációk hagyományváltásra

Mit kezdjünk azzal az országgal, amelyben élnünk rendeltetett? Avagy - Széchenyi szavaival szólva - mit kell tennünk, s min kezdenünk? A Méltányosság Politikaelemző Központ politikaértő agytröszt, amely tanulmányaival és médianyilatkozataival áttételesen politikaformáló hatást gyakorol a jelenkorra.

2.100 Ft 1.680 Ft
Gyártó: Strausz Péter

Kamarák a két világháború közötti Magyarországon

Strausz Péter olyan témát választott kutatása tárgyául, amely eddig nem állt a tudományos érdeklődés középpontjában. A két világháború közötti magyar gazdasági és szakmai kamarák szerkezeti felépítését és működési jellemzőit bemutató munkában a szerző arra törekedett, hogy eme érdekképviseletek nemzetközi és hazai előtörténetének összefoglalása mellett áttekintést nyújtson a kamarai autonómiák 1920 és 1944 közötti horizontális bővüléséről és vertikális változásairól egyaránt.

2.100 Ft 1.680 Ft

Leírás

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára tíz évvel ezelőtt, 2000 nyarán indította el„Közelmúltunk hagyatéka” sorozatát azzal a deklarált célkitűzéssel, hogy abban elsősorban az 1945 utáni évek politikai rendőrségének, államvédelmének-állambiztonságának történetét feldolgozó tanulmányokat, vagy nagyobb forrás-együtteseket jelentessen meg.
A sorozat első kötete: „Államvédelem a Rákosi-korszakban. Tanulmányok és dokumentumok a politikai rendőrség második világháború utáni tevékenységéről” címmel került kiadásra, amelyben a politikai rendőrség – közkeletű elnevezései szerint az ÁVO, illetve az ÁVH – történetének főbb csomópontjait, működésének egy-egy időszakát mutatták be a közzétett tanulmányok. A második kötet (2001) témája a katonák elleni megtorlások vizsgálata volt az 1945 –1958 közötti időszakban „Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában 1945-1958. Tanulmányok a fegyveres testületek tagjai elleni megtorlásokról a hidegháború kezdeti időszakában” címmel. A tanulmányköteteket 2005-ben egy dokumentumkötet („Európai Kulturális Fórum és ellenfórum. Budapest, 1985”) követte, amelyben a budapesti Európai Kulturális Fórum megszervezésének történései és a szerveződő ellenzéki csoportok tevékenységei jelentek meg a közölt 69 dokumentum segítségével. A legutolsó kiadvány 2007-ben jelent meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett tudományos konferencia tanulmányköteteként (ÁVH – Politika –1956. Politikai helyzet és az állambiztonsági szervek Magyarországon, 1956”). A tanulmányok elsősorban a fegyveres testületek, ezen belül az államvédelmi szervek dezorganizálódását, a testülettel szembeni tömeges társadalmi ellenszenv és gyűlölet kibontakozásának a körülményeit mutatták be. A sorozat ötödik kiadványaként megjelenő „Állambiztonság és rendszerváltás” című tanulmánykötet a legújabb történeti kutatásokra támaszkodva elemzi az állambiztonsági szolgálatok helyzetét, tevékenységét a rendszerváltás éveiben. Az írásokból megállapítható, hogy a kommunista állambiztonság személyi állománya – a napjainkban egyre gyakrabban felbukkanó állításokkal szemben – nem tartozott a demokratikus átmenet támogatói közzé. A szoros pártfelügyelet és –irányítás felbomlásával a korábban megbecsült titkosszolgálati tevékenység politikailag légüres térbe került. Ennek következtében mind nagyobb mértékben hódított a politikai és a szakmai elbizonytalanodás, munkájukat pedig komoly hibák és mulasztások jellemezték. Mindezek ellenére az állambiztonsági szolgálatok, önmaguk újradefiniálásával és az új politikai elit meggyőzésével – miszerint a titkosszolgálatok tevékenységére minden hatalomnak szüksége van – sikerrel mentették át magukat a demokratikus rendszerbe. A Levéltár a tanulmánykötet megjelentetésével új tényekkel és összefüggésekkel kívánt hozzájárulni az állambiztonsági szolgálatok rendszerváltás időszakában végzett működésének reálisabb feltárásához és megismertetéséhez.

Paraméterek

Szerzők(vesszővel elválasztva) Okváth Imre (szerk.)
Megjelenés 2010
Terjedelem 260 oldal
Kötészet Ragasztott papírkötés
ISBN 9789632362977
Arrow Forward