Tudomány | szépirodalom | ismeretterjesztés
KATALÓGUS
Borító

Vargyas Gábor(szerk.): Átjárók.A magyar néprajztól az európai etnológiáig és a kulturális antropológiáig

425 oldal, ISBN 978 963 236 228 1, Ára: 4200 Ft

A Pécsi Tudományegyetem Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszéke 2005–2009 között elnyert egy közel 1 millió euró értékű Európai Uniós
pályázatot. „A magyar néprajztól az európai etnológiáig és a kulturális antropológiáig” (PECS-ETHNO) címet viselő, az EU 6-os keretprogram
„Marie Curie Host Fellowship for the Transfer of Knowledge” kereteibe illeszkedő projekt célja a magyar néprajz oktatásának antropológiai
szemléletű megújítása volt. A pályázat mindenekelőtt arra nyújtott lehetőséget,
hogy 2 hónaptól 2 évig terjedő időszakra külföldi vendégoktatókat (15 fő, összesen 150 személy/hónap) hívjunk meg, akik az általunk
kért témákban – amelyeknek kiemelkedő specialistái – előadásokat és szemináriumokat tartottak.
Projektünk lezárásaképp 2009. május 15–16. között a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Székházában nemzetközi konferenciát szerveztünk.
A konferencia alapötletét az adta, hogy a fenti kutatók döntő többsége nem, vagy csak futólag ismerte egymást, hisz a projekt időbeosztásának
függvényében különböző időkben tartottak kurzusokat Tanszékünkön. Fontosnak ítéltük tehát, hogy egy konferencia erejéig mindannyiukat még egyszer vendégül lássuk, hogy így mindenki megismerkedhessen mindenkivel, és saját, éppen folyó kutatásairól, eredményeiről beszámolhasson – mintegy panorámáját adva ily módon a magyar
néprajz megújítására felhasználható modern kutatási témáknak,irányzatoknak és módszereknek.
Az itt közreadott tanulmányok e konferencia anyagát teszik a magyar szaktudományosság számára hozzáférhetővé. A kötet címe, a magyar
nyelvben kettős jelentéssel bíró „Átjárók” szó felfogásunk szerint hűen fejezi ki Európai Uniós projektünk célkitűzését: a magyar néprajz és a
kulturális antropológia között olyan hidak („átjárók”) építését, ahol azok a személyek (az „átjárók”), akik erre kedvet és késztetést éreznek, „átjárhatják” az e két tudományt elválasztó határmezsgyéket – hozzájárulva
evvel a magyar néprajztudomány megújításához, illetve a két diszciplina kölcsönös megtermékenyítéséhez.