Tudomány | szépirodalom | ismeretterjesztés
KATALÓGUS
Borító

Szerkesztette: Krausz Tamás, Mitrovits Miklós, Zahorán Csaba: Rendszerváltás és történelem. Tanulmányok a kelet-európai átalakulásról

356 oldal, ISBN 978 963 236 293 9, Ára: 3500 Ft

Hogyan lett az önigazgatásból kapitalizmus, szolidaritásból verseny Lengyelországban? Mily módon változott a társadalom cigányképe
Szlovákiában és Magyarországon a rendszerváltás során? Hogyan alakultak az interetnikus kapcsolatok a Székelyföldön Ceauşescu
bukása után? Miképp zajlott le a rendszerváltás a Magyar Néphadseregben? Milyen szerepet játszott a kőolaj ára a Szovjetunió összeomlásában? Ezekre és más kérdésekre keresik a választ a kötet
tanulmányai, amelyek szerzői – az ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék doktorandusz hallgatói és
kutatói – Ulánbátortól Moszkván át Prágáig, Tallinntól Szófiáig tekintik át a régióban húsz évvel ezelőtt lejátszódott folyamatokat. A szerzők
nem is annyira arra törekedtek, hogy átfogó képet rajzoljanak az egyes országokban megtörtént
eseményekről, hanem többnyire egy-egy jelenségre vagy kérdésre koncentrálva próbálták megragadni
a rendszerváltás sajátosságait egy adott területen – az okokkal és következményekkel együtt